Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

Politica de confidentialitate

Politica de confidențialitate

 

SC EASY BOOKING & TOUR SRL consideră confidențialitatea datelor o componentă esențială în afaceri. Politica și practicile noastre de protejare a datelor se focusează pe procesarea, schimbul și stocarea legală a informațiilor cu caracter personal (date personale) și totodată pe asigurarea confidențialității, integrității și disponibilității.

 

Această declarație de confidențialitate reprezintă politica de confidențialitate completă aplicabilă activităților online ale www.campiontour.ro. si explică tipurile de informații pe care le colectăm de la dvs. și modul în care utilizăm aceste informații.

Website-ul nostru este în conformitate cu Regulamentul General de Protectie a Datelor (EU) 2016/679 (“GDPR”) care este un act legislativ obligatoriu. GDPR creează noi drepturi pentru persoanele fizice și consolidează unele drepturi existente sub Directiva 95/46/EC care va fi înlocuită de la data de 25 Mai 2018.

 

1.  Operatorul de date

 

SC EASY BOOKING & TOUR SRL, cu sediul central in Suceava, Str. Universitatii, nr. 40, bl. 12A, este operatorul de date cu caracter personal. Puteți contacta operatorul de date prin e-mail la info@campiontour.ro. Reprezentantul operatorului de date este dna. Cimpanu Ioana - administrator.

 

2. Principii privind prelucrarea datelor

 

Politica de protejare a datelor în SC EASY BOOKING & TOUR SRL se bazează pe următoarele principii de protecție a datelor:

   Procesarea datelor personale se va face într-o manieră legală, corectă și transparentă;

   Colectarea datelor personale se va face numai în scopuri specificate, explicite și legitime și datele nu vor fi procesate mai departe într-o manieră incompatibilă cu acele scopuri;

   Colectarea datelor personale va fi adecvată, relevantă și limitată la informațiile necesare scopului procesării;

   Datele personale vor fi exacte și, acolo unde este necesar, actualizate;

   Se vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele incorecte sunt șterse sau corectate fără întârziere;

   Datele personale vor fi păstrate într-o formă ce permite identificarea persoanei vizate și pentru perioada pentru care s-a obtinut consimtamantul acesteia, care poate fi prelungit;

   Toate datele personale vor fi păstrate confidențial și stocate într-o manieră ce asigură securitatea necesară.

 

3.     Drepturile dvs. sunt următoarele:


Dreptul de acces

Aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că se prelucrează sau nu datele dumneavoastră cu caracter personal și, în caz afirmativ, aveți dreptul de acces la datele respective și condițiile în care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri în acest sens.

 

   Dreptul la rectificare

Aveți dreptul de a obține de la noi, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

 

   Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

În situațiile în care datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopului inițial (contractul), s-a retras consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare (obligație legală), vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea, sau datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, aveți dreptul de a obține ștergerea datelor care va privesc, fără întârzieri nejustificate.

 

   Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul de a obține din partea noastră restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

(a)   contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite nouă să verificăm exactitatea datelor;

(b)   prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

(c)   nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dvs. ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

(d)  v-ați opus prelucrării în conformitate cu art. 21 alin. (1) din GDPR, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor dvs.

 

   Dreptul de retragere a consimțământului;

În situația în care prelucrarea se bazează pe consimțământ, vă puteți retrage consimțământul în orice moment și în mod gratuit prin transmiterea unui e-mail pe adresa info@campiontour.ro cu subiectul „retragere consimțământ”, fără însă a afecta legalitatea prelucrării realizate până în momentul respectiv.

 

   Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră, în cazul în care:

(a)   prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul art. 6 alin.(1) lit. (a) sau al art. 9 alin.(2) lit.

(a)  din GDPR sau pe un contract în temeiul art.6 alin.(1) lit. (b) din GDPR, și

(b)  prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

 

   Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care te privesc sau te afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

(a)  este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dvs. și un operator de date;

(b)  este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau

(c)are la bază consimțământul dvs. explicit.

    Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere (www.dataprotection.ro) și dreptul de a vă adresa justiției.


Precizări soluționare cereri:

Depuneri cereri: ne puteți contacta prin poștă la adresa Suceava, Str. Universitatii, nr. 40, bl. 12A, sc. A, ap. 3 sau  prin email la adresa info@campiontour.ro.

Perioada de timp: vom încerca să răspundem solicitării în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit din motive specifice legate de dreptul legal specific sau de complexitatea cererii dvs.

Verificarea identității dvs.: înainte de a vă acorda acces la informați vom verifica identitatea dvs.

(solicitările telefonice nu pot fi soluționate).

Restricționarea accesului: în anumite situații, este posibil să nu vă putem oferi acces la toate sau la unele dintre datele dvs. personale datorită dispozițiilor legale. Dacă refuzăm cererea ta de acces, te vom informa despre motivul refuzului.

Imposibilitatea de a vă indentifica: în unele cazuri, este posibil să nu putem căuta datele dvs. personale din cauza identificatorilor pe care îi furnizați în solicitare. Un exemplu de date cu caracter personal pe care nu le putem consulta atunci când ne furnizati numele și adresa de e-mail sunt datele colectate prin cookie-uri de browser. În astfel de cazuri, în cazul în care nu vă putem identifica ca persoană vizată, nu suntem în măsură să ne conformăm solicitării dumneavoastra, cu excepția cazului in care completati solicitarea dumneavoastra incluzand informații suplimentare care să permită identificarea.

 

4. Ce informații colectăm

   informatii privind o persoana identificata - acele informatii care va pot identifica si pot include, de exemplu, numele si prenumele, numarul de telefon, adresa domiciliu, adresa de e-mail, serie si nr. carte de identitate, serie si nr. pasaport, CNP, IP, data nasterii, varsta copiilor.

   Informatii privind o persoana identificabila - acele informatii care va pot identifica, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității dvs. Acestea pot fi informatii care se refera, de regula, la computerul sau dispozitivul mobil de pe care se acceseaza serviciile turistice campiontour.ro, dar care nu va pot identifica personal.

Cand plasati o comanda pentru servicii pe website-ul nostru, colectăm: nume, prenume, data nasterii, (date pentru ceilalti turisti pentru care se efectueaza rezervarea, inclusiv date minori), e-mail, telefon, adresa de facturare, numele companiei (dacă este cazul) - cod unic de identificare si numar de inregistrare in Registrul Comertului.

Daca nu furnizati aceste informatii, nu veți putea să achizitionați serviciile noastre de pe website sau sa incheiati un contract cu noi.


5.     Cum colectăm informațiile dvs.

În mod direct - se furnizeaza datele personale necesare, prin accesarea, comandarea sau achizitionarea diferitelor servicii si produse turistice ale Kusadasi, prin inscrierea in baza de date a societatii pentru a primi informari de marketing cu privire la serviciile si produsele turistice.

În mod automat - atunci se acceseaza website-ul www.campiontour.ro, se colecteaza informatii prin intermediul cookie-urilor. Aceste informații pot include adresa IP, sistemul de operare, browserul, activitatea de navigare și alte informații despre modul în care ai interacționat cu website-ul. Putem colecta aceste informații prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare. Pentru mai multe informatii privind utilizarea cookie-urilor, te rugam sa consulti informatiile de pe website.

De la terti - informatii despre tine putem obtine si de la terte parti. Putem obtine informatii despre tine si de la terte parti ce opereaza date prin in termediul cookie-urilor.

           Google Analytics - Google colecteaza informatii prin utilizarea Google Analytics pe website-ul nostru. Obtinem informatii demografice (varsta, sex), informatii despre dispozitivul de pe care ati accesat site-ul (sistem de operare, furnizor de servicii in cazul mobilului, browser) informatii referitoare la comportamentul vizitatorului pe site (cate sesiuni a avut, durata unei sesiuni, ce pagini a accesat, etc), informatii despre categorii de interese (ex. travel), informatii geografice (locatie, limba). Toate aceste informatii se atribuie unui utilizator ale caror date personale nu le stim, deci sunt colectate în mod anomim.De regulă, datele referitoare la comportamentul dumneavoastră de utilizator colectate prin cookie-uri, sunt transmise către un server Google din SUA şi sunt stocate acolo. În cazul activării anonimizării IP în serviciile online, Google va trunca adresa dumneavoastră IP în statele membre ale Uniunii Europene şi în Spaţiul Economic European. Numai în cazuri excepţionale adresa IP completă va fi transmisă unui server Google din SUA şi va fi truncată acolo. În numele operatorului de servicii online, Google va utiliza informaţiile pentru a evalua utilizarea de către dumneavoastră a serviciilor online, pentru a întocmi rapoarte ale acestor activităţi şi pentru a furniza alte servicii pentru operatorul site-ului web legate de utilizarea serviciilor online şi de activitatea pe internet. Adresa IP transmisă de către browser-ul dumneavoastră în cadrul Google Analytics nu va fi asociată cu alte date deţinute de Google. Puteţi preveni stocarea cookie-urilor prin selectarea setării corespunzătoare din browser-ul dumneavoastră. Cu toate acestea, în acest caz, nu veţi putea să utilizaţi pe deplin toate funcționalitățile serviciilor noastre online. În plus, puteţi preveni colectarea datelor generate de cookie-uri şi utilizarea acestora de către Google prin descărcarea şi instalarea plugin-ului browserului disponibil la adresa (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). Pentru informaţii detaliate privind condiţiile de utilizare şi regulile de confidenţialitate, vă rugăm să consultaţi www.google.com/analytics/terms/gb.htmlsau​​https://www.google.com/policies/ /.

 

           Plugin-urile Facebook („butonul de distribuie”): Puteţi recunoaşte plugin-urile de Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, SUA prin logo-ul Facebook sau prin „butonul de distribuie”. Pentru o prezentare generală a plugin-urilor Facebook, vă rugăm să faceţi click pe: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.Atunci când utilizaţi serviciile noastre online, plugin-ul stabileşte o conexiune directă între browserul dumneavoastră şi serverul Facebook. Prin urmare, Facebook este informat de faptul că utilizaţi serviciile noastre online cu adresa dumneavoastră IP. Atunci când faceţi click pe „butonul de distribuie” pe Facebook, în timp ce sunteţi conectat/conectată la contul dumneavoastră de Facebook, puteţi conecta conţinutul serviciilor noastre online cu profilul dumneavoastră de Facebook. Facebook va putea astfel asocia utilizarea serviciilor noastre online cu contul dumneavoastră de utilizator. Dorim să subliniem faptul că noi, în calitate de furnizori ai serviciilor online, nu obţinem informații referitoare la conţinutul datelor transmise şi la utilizarea acestora de către Facebook. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să consultaţi politica de confidenţialitate a Facebook la adresa https://www.facebook.com/policy.php. În cazul în care nu doriţi ca Facebook să asocieze utilizarea serviciilor noastre online cu contul de Facebook, vă rugăm să vă deconectaţi de la contul dumneavoastră de utilizator Facebook.

 

           Tawk - servicul de chat online de pe site-ul nostru - Tawk.to Inc., este o corporație americană cu sediul social la 187 East Warm Springs Rd, SB298, Las Vegas, Nevada, 89119, în nume propriu și afiliatul britanic Tawk.to Ltd. (termeni și condiții disponibile la http://www.tawk.to/termeni). Tawk.to procesează datele personale numai în scopul furnizării serviciilor în conformitate cu instrucțiunile noastre.


5.         Temeiul legal pentru prelucrare

În privința datelor pe care ni le oferiți voluntar prin contactarea noastră în orice mod, temeiul legal este „luarea unor măsuri la cererea persoanei vizate înaintea încheierii unui contract” (art. 5 alin. 2 lit. (a) din Legea nr. 677/2001) și „pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract” (art. 6 alin. (1) lit. b din Regulamentul (UE) 679/2016).

Atât potrivit legislației actuale, cât și potrivit GDPR (aplicabil din 25 mai 2018), consimțământul dvs. nu este cerut în situația în care prelucrarea este necesară pentru efectuarea de demersuri pentru încheierea unui contract, îndeplinirea unei obligații legale sau interesul legitim.

În privința datelor pe care le colectăm automat prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare, temeiul pentru prelucrare este consimțământul. Odată cu accesarea website-ului, vă dați în mod valabil consimțământul asupra prelucrării.

 

7.         Cum utilizăm datele personale

Vom utiliza datele personale numai pentru scopul în care au fost colectate și vom stoca datele numai atât cât este necesar pentru acel scop specificat sau pana la expirarea consimtamantului atunci cand acesta este baza legala pentru prelucrarea datelor personale.

Accesul la datele personale este strict limitat personalului SC EASY BOOKING & TOUR SRL, din sediul central si din agentiile sale și asociaților care dețin autorizația necesară și nevoia clar definită pentru utilizarea datelor.

SC EASY BOOKING & TOUR SRL (Agentia de turism CAMPION TOUR) are dreptul să trimită clienților e-mailuri de marketing cu consimțământul acestora. Această formă specifică de consimțământ trebuie dată în mod liber, informată specific și precis. Aceste cerințe sunt îndeplinite atunci când clienții au optat să primească e-mailuri de marketing (au aprobat activ).

Clienții vor avea mereu dreptul de a obiecta, la cerere și fără costuri, cu privire la procesarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct fără a trebui să furnizeze justificări concrete. Clienții pot face acest lucru utilizand sectiunea dedicata acestui scop de pe site-ul www.campiontour.ro. Modificarile optiunilor sunt aplicabile imediat iar in cazul retragerii acordului, datele personale vizate nu vor mai fi procesate.

Datele personale sunt utilizate in scopuri administrative si de business. Ele vor putea fi transferate către terțe părți - companii afiliate sau colaboratoare, partenerii contractuali ai agentiei din tara si/sau din strainatate (furnizori de servicii hoteliere, de transport, turistice) implicați în desfășurarea serviciului turistic contractat, pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale, pentru funcționarea afacerii și pentru respectarea obligațiilor legale.

Colectăm date personale pentru alte scopuri cum ar fi statistici, administrare și comunicare, IT și administrarea securității, securitate fizică, sisteme de autentificare și autorizare, sisteme de suport, colaborare la proiectele interne, echipele și activitățile organizaționale.

De asemenea, pentru aplicarea la joburile noastre utilizăm în scopuri de management un tool extern de recrutare. Atunci când aplicați pentru un job în cadrul Campion tour datele personale vor fi procesate și controlate de către Campion Tour. Aplicațiile nu vor fi stocate pentru o perioadă mai mare de timp decât cea necesară și nu vor fi divulgate persoanelor terțe. Dacă aplicanții doresc să acceseze, să modifice sau să șteargă datele personale, sunt rugați să ne contacteze la adresa de e-mail info@campiontour.ro

 

Datele personale nu sunt și nu vor fi vandute terțelor părți și nu vor fi utilizate în scopul obținerii altor date personale suplimentare.

Nu vom dezvălui informaţiile dvs. către terţe părţi pentru a fi utilizate în propriile scopuri de marketing sau comerciale ale acestora, fără consimţământul tău. Totuşi, este posibil să dezvăluim informaţiile dvs. către următoarele entităţi:

   Furnizori de servicii - putem dezvălui informațiile dvs. altor companii care ne furnizează servicii și acționează în calitate de persoane împuternicite. Aceste entități sunt selectate cu o grijă deosebită pentru a ne asigura că îndeplinesc cerințele specifice în materie de protecție a datelor cu caracter personal. Aceste entităţi au o capacitate limitată de a utiliza informaţiile tale în alte scopuri decât cel de a ne furniza servicii;

   Instanțe de judecată, parchete sau alte autorități publice pentru a ne conforma legii sau drept răspuns la o procedură legală obligatorie (cum ar fi un mandat de percheziţie sau o hotărâre judecătorească);

   Altor părţi cu consimţământul sau la instrucţiunile dvs.. În afara dezvăluirilor descrise în prezenta Politică de confidenţialitate, este posibil să transmitem informaţiile terţilor cărora consimţiți sau solicitați să efectuăm o asemenea dezvăluire.

 

8.       Cat timp sunt stocate informatiile dvs.

Stocam datele personale nu mai mult decât este necesar - in functie de obligatiile noastre legale (ex. pentru a mentine arhive contabile), sau in functie de orice alt temei in baza caruia folosim informatiile (ex: consimtamant, obligatii contractuale, interese legitime). Am stabilit o perioadă de păstrare specifică pentru consimțământul acordat de dvs., de 5 ani de zile.

9.     Transferarea datelor dvs. personale în afara Spațiului Economic European

Vom transfera datele dvs. personale în afara Spațiului Economic European doar dacă suntem obligați să facem acest lucru prin lege sau în vederea executării obligațiilor contractuale față de dvs., respectiv pentru a vă asigura pachetele turistice pe care le contractați, suntem nevoiți să transferăm datele dvs. personale către partenerii noștri contractuali, unii dintre aceștia având sediul în afara Spațiului Economic European.

Atunci când facem acest lucru, ne asigurăm că există măsuri de protecție adecvate, prin inserarea de clauze contractuale standard pentru transferul de date cu caracter personal din Uniunea Europeană către țări terțe în contractele încheiate cu partenerii din afara Uniunii Europene, conform art. 46 alin.(92) lit.(c) din Regulamentul general privind protectia datelor.

 

10.     Confidențialitatea minorilor

Având în vedere obiectul de activitate al societăţii, prelucram date ale persoanelor cu vârsta sub 16 ani, doar cu acordul reprezentantului legal, pentru desfăşurarea în condiţii optime a serviciilor contractate de către reprezentanţii legali ai minorilor.

 

11.     Securitatea prelucrării datelor dvs.

Am adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dvs. cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii SC EASY BOOKING & TOUR SRL precum și terțele părți care acționează în numele și pe seama EASY BOOKING & TOUR SRL sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dvs., în conformitate cu prevederile prezentei Politici.

Măsurile tehnice și organizatorice precum: stocarea de informații pe servere securizate, criptarea transferurilor de date către și de la serverele noastre utilizând tehnologia SSL, criptarea operațiunilor de plată pe website folosind tehnologia SSL, permiterea accesului la datele dvs. personale doar când este necesar, criptarea datelor personale, criptarea e-mailurilor, pseudonimizarea (datele de identificare vor fi înlocuite cu un pseudonim) si/sau anonimizarea (identitatea persoanei nu va fi cunoscută sau aceasta nu va dori ca identitatea să-i fie cunoscută) datelor personale.

 

12.     Utilizarea cookie-urilor si a tehnologiilor similare

Website-ul www.campiontour.ro utilizează cookie-uri si tehnologii similare de colectare a informatiilor, precum web beacon-uri, inclusiv esentiale, functionale, analitice si cookie-uri de targetare.

Cookie-urile sunt mici fișiere text care sunt plasate pe dispozitivul clientului pentru a urmări modul de utilizare și a înregistra preferințele. Cookie-urile noastre nu conțin informații care pot indentifica persoane. Colectăm anumite informații automatizat prin utilizarea cookie-urilor și tehnologiilor de urmărire cum ar fi adrese Internet Protocol (IP), tip de browser, Furnizor Internet (Internet Service Provider – ISP), referințe/ieșiri pagini, paginile vizualizate pe website-ul nostru (ex. pagini HTML, grafice), sistem operare, data/ora și/sau seria de click-uri pentru a analiza trendul ca ansamblu și a administra website-ul. Utilizatorii website-ului pot controla folosirea cookie-urilor la nivelul browser-ului, dar dacă utilizatorul decide să dezactiveze cookie-urile această acțiune va determina o limitare a anumitor caracteristici și funcții în website-ul și serviciile noastre. Pentru mai multe informatii, va rugam accesati politica noastra de cookie-uri.

13.          Responsabilitate

EASY BOOKING & TOUR SRL este responsabilă și va fi capabilă să demonstreze la orice moment conformitatea cu GDPR cât și cu principiile stabilite în acest document. EASY BOOKING & TOUR SRL va menține sub responsabilitatea sa o arhivă a activităților de procesare ce conține informațiile solicitate de către GDPR și va pune informațiile la dispoziția Autoritatii Nationale de Supraveghere.

Declarația de confidențialitate se află în responsabilitatea EASY BOOKING & TOUR SRL. Orice întrebări legate de această politică de confidențialitate pot fi adresate la adresa de e-mail info@campiontour.ro

 

14.          Plângeri

Clienții au dreptul să adreseze o plângere legată de procesarea datelor lor personale. Toate întrebările și plângerile vor fi prelucrate în timp util și în concordanță cu procedurile interne.

În cazul improbabil în care clienții au suferit daune din cauza încălcării drepturilor conform politicii de protecție a datelor personale și EASY BOOKING & TOUR SRL nu a tratat plângerea în mod corespunzător, aceștia au posibilitatea de a trimite o plângere Autoritatii Nationale de Supraveghere (www.dataprotection.ro) sau se pot adresa justiției. Plângerile pot fi trimise la adresa de e-mail info@campiontour.ro


15.          Modificări ale acestei politici

Această politică poate fi actualizată din când în când, de exemplu în urma modificării legislației relevante sau schimbări ale structurii corporative în EASY BOOKING & TOUR SRL. În cazul în care se fac modificări ale materialului, clienții vor fi notificați pe e-mail sau prin intermediul website-ului înainte ca schimbările să intre în vigoare. Încurajăm clienții să verifice această pagină periodic pentru a fi informați despre ultimele noutăți în ceea ce privește practicile noastre de confidențialitate.

 

Îți mulțumim că ți-ai făcut timp să afli despre Politica de confidențialitate.